Gros

Groseko datu soziolinguistikoak

Euskararen kale erabilera %

Ibilbidea

Euskararen kale erabilera

Gaztelaniaren kale erabilera

Beste hizkuntzen kale erabilera

Haurrak (2-14 urte)

Gazteak (15-24 urte)

Helduak (25-64 urte)

Adinekoak (65 urtetik gora)

Gros

13,2

81,6

5,7

27,4

12

11,8

7,3

*2016ko datuak. Kale erabileraren neurketa. Iturria: Soziolinguistika Klusterra