Antigua

Antiguako datu soziolinguistikoak

Euskararen kale erabilera %

Ibilbidea

Euskararen kale erabilera

Gaztelaniaren kale erabilera

Beste hizkuntzen kale erabilera

Haurrak (2-14 urte)

Gazteak (15-24 urte)

Helduak (25-64 urte)

Adinekoak (65 urtetik gora)

Antiguo

22,3

75,9

1,8

34,4

29,3

20,6

13,5

*2016ko datuak. Kale erabileraren neurketa. Iturria: Soziolinguistika Klusterra