Igeldo

Euskararen kale erabilera %

Ibilbidea

Euskararen kale erabilera

Gaztelaniaren kale erabilera

Beste hizkuntzen kale erabilera

Haurrak (2-14 urte)

Gazteak (15-24 urte)

Helduak (25-64 urte)

Adinekoak (65 urtetik gora)

Igeldo

75.4

23.8

0.8

87.5

83.3

76.9

22

*2016ko datuak. Kale erabileraren neurketa. Iturria: Soziolinguistika Klusterra