Ibaeta

Euskararen kale erabilera %

Ibilbidea

Euskararen kale erabilera

Gaztelaniaren kale erabilera

Beste hizkuntzen kale erabilera

Haurrak (2-14 urte)

Gazteak (15-24 urte)

Helduak (25-64 urte)

Adinekoak (65 urtetik gora)

Ibaeta

22.8

76.8

0.4

36.1

4.3

19.6

14.5

*2016ko datuak. Kale erabileraren neurketa. Iturria: Soziolinguistika Klusterra