Ibaeta

Ibaetako datu soziolinguistikoak

Euskararen kale erabilera %

Ibilbidea

Euskararen kale erabilera

Gaztelaniaren kale erabilera

Beste hizkuntzen kale erabilera

Haurrak (2-14 urte)

Gazteak (15-24 urte)

Helduak (25-64 urte)

Adinekoak (65 urtetik gora)

Ibaeta

22,8

76,8

0,4

36,1

4,3

19,6

14,5

*2016ko datuak. Kale erabileraren neurketa. Iturria: Soziolinguistika Klusterra