Erdialdea

Erdialdeko datu soziolinguistikoak

Euskararen kale erabilera %

Ibilbidea

Euskararen kale erabilera

Gaztelaniaren kale erabilera

Beste hizkuntzen kale erabilera

Haurrak (2-14 urte)

Gazteak (15-24 urte)

Helduak (25-64 urte)

Adinekoak (65 urtetik gora)

Erdialdea

12,1

81,5

6,5

23,5

6,1

11,2

8

*2016ko datuak. Kale erabileraren neurketa. Iturria: Soziolinguistika Klusterra