Erdialdea

Euskararen kale erabilera %

Ibilbidea

Euskararen kale erabilera

Gaztelaniaren kale erabilera

Beste hizkuntzen kale erabilera

Haurrak (2-14 urte)

Gazteak (15-24 urte)

Helduak (25-64 urte)

Adinekoak (65 urtetik gora)

Erdialdea

12.1

81.5

6.5

23.5

6.1

11.2

8

*2016ko datuak. Kale erabileraren neurketa. Iturria: Soziolinguistika Klusterra