Amara

Euskararen kale erabilera %

Ibilbidea

Euskararen kale erabilera

Gaztelaniaren kale erabilera

Beste hizkuntzen kale erabilera

Haurrak (2-14 urte)

Gazteak (15-24 urte)

Helduak (25-64 urte)

Adinekoak (65 urtetik gora)

Amara

17.6

79.1

3.3

26.8

17

16.4

11.2

*2016ko datuak. Kale erabileraren neurketa. Iturria: Soziolinguistika Klusterra